Jäsenten kokousaineisto

Salasanan jäsenten kokousaineistoon saa lähettämällä viestin:

varapuheenjohtaja(ät)sfc-kuopionseutu.net

tai viestillä 040 513 5400

Hallituksen kokouksen päätöksiä

Hallituksen kokouksen päätöksiä 25.2.2024

Paikalla Pekka Haapaniemi, pj
Tiia Pakarinen, vpj
Seppo Tiilikainen, sihteeri
Mauri Ojala
Juha Tukiainen
Poissa Seppo Kaismala
Kirsi Rissanen

*Yhdistyksen alueen Alatalon hinnoittelut 1.5.2024 alkavaan Leirintäoppaaseen.
Keskusteltiin hinnoittelusta ja vertailtiin eri alueiden hintoja. Päätettiin yksimielisesti: Kausipaikkahinta 500€/v 021 jäseniltä. Muut 680€/v. Vuorokausihinta SFC jäsen 28€/vrk, 021 jäsen 25€/vrk ei jäsen 43€/vrk. Talvella SFC jäsen 33€/vrk, 021 jäsen 30€/jäsen, ei jäsen 48€/vrk. Hinnat sisältävät kesällä valosähkön, polkupyörät, minigolf, veneet ja muut vesiurheiluvälineet. Talvella majoitus sisältää sähkön.

Hallituksen kokouksen päätöksiä 3.3.2024

Paikalla Pekka Haapaniemi, pj
Tiia Pakarinen, vpj
Seppo Tiilikainen, sihteeri
Seppo Kaismala
Mauri Ojala
Kirsi Rissanen
Juha Tukiainen

*Käsiteltiin Aluetoimikunnan, Tapahtuma- ja ohjelmatoimikunnan ja Tiedotus- ja ilmoitustoimikunnan asioita. Asioina keväällä toteutettavat asiat ja toimintasuunnitelmaan 2024 kirjattavia asioita.
*Päätettiin toimiston tietokoneiden hankinnasta. Toimistotoimikunta selvittää hankinnat ja tuo esityksen hallitukselle hyväksyttäväksi.
*Puheenjohtaja Pekka H ja Varapuheenjohtaja Tiia P ovat olleet neuvotteluissa Tilitoimisto Koponen Oy kanssa kirjanpidon muuttamisesta sähköiseen muotoon. Kirjanpito muutetaan heti tilitoimistosta saadun ohjeen mukaan. Muuttamista hoitaa Tiia P.
*Päätettiin ettei enää julkaista Reissaajat jäsenlehteä. Samat asiat ovat julkaistavissa ja luettavissa nopeammin yhdistyksen kotisivuilla ja Facebookissa. Asia tuodaan esille vuosikokouksen toimintasuunnitelmassa 2024-2025.
*Yhdistyksemme kotisivuille myydään entiseen tapaan yritysten mainoslogoja 100€/vuosi.
*Kausipaikkavuokrasopimukseen kirjataan; Vuosipaikkamaksu voidaan maksaa kahdessa erässä, ensimmäinen erä 300€ ja toinen erä 200€.
*Mikko Alatalo on tilattu esiintymään Alatalon 30-vuotisjuhlan juhlatilaisuuteen lauantaina 11.5.
*Yhdistyksen 50-vuotis juhlan järjestelytoimikunta perustetaan heti vuosikokouksen jälkeen.

*Kallavesj´ näyttelyn aineiston valmistelu aloitetaan heti. Kirsi R selvittää J.Rinta-Joupin sponsorointituen. Seppo T selvittää Best-Caravanin osallistumisen sponsorointiin.
*Yhdistyksen teltat kaipaavat uusimista joko uusien kankaiden hankkimisella ja uuden ison teltan 10-12m x 5-6m hankkimisella pihaan. Hankinta on tehtävä jo 30-vuotis juhlaan. Aluepäällikkö ja Aluetoimikunta tekevät esityksen.
*Tapahtumat päivittää sihteeri liiton sähköiseen tapahtumakalenteriin, josta Caravan-lehti poimii ne lehteensä.
*PEEÄSSÄN Myyntipäällikkö kävi esittelemässä S-Business korttia. Hankitaan yhdistykselle 3 kappaletta S-Business korttia. Kortit nimetään keittiölle, Aluetoiminunnalle ja Alatalolle.
Korttien sopimuksen allekirjoittaminen todetaan yhdistyksen sääntöjen mukaan olevan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja Pekka Haapaniemi ja Varapuheenjohtaja Tiia Pakarinen allekirjoittavat korttisopimukset. Varapuheenjohtajalle Tiia Pakariselle annetaan täydet hallintaoikeudet korttien käyttöjen sähköiseen käsittelyyn ja seurantaan.

Hallituksen kokouksen 17.3.2024 päätöksiä

Paikalla Pekka Haapaniemi, pj
Tiia Pakarinen, vpj
Seppo Tiilikainen, sihteeri
Seppo Kaismala
Mauri Ojala
Kirsi Rissanen
Juha Tukiainen

*Tilinpäätös oli nähtävänä, josta keskusteltiin ja käytiin tase ja tuloslaskelma ja jonka jälkeen tilinpäätös allekirjoitettiin. Tilinpäätös osoittaa tappiota 9110,38€. Hallitus esittää tappion siirrettäväksi kirjanpidossa yli-/alijäämätilille.
Toimintakertomukseen tilikaudelta 2023 kirjataan toimikuntien osalta toimikuntien vetäjät. Tarkennetaan toimintakertomusta yhdistyslain 6 luvun 37 a §:n 1 momentti ja kirjanpitolaki 30.12.1996/1336 mukaisesti
*Käsiteltiin jäsenten lähettämiä kirjeitä
Vuosikokouskutsuun laitetaan käsiteltäväksi sääntöjen mukaiset kokousasiat.
Kokouskutsu ilmoitus tehdään toiminnanjohtajan vastauksen mukaisesti.

Tiedoksi Caravan Leirintäoppaan hintojen ilmoittelusta

Tulevassa Caravan Leirintäoppaassa Caravanmedia ei enää julkaise yhdistyksen jäsenille kohdistettuja hintoja. Hinnat mitkä Leirintäoppaan lehti- ja sähköisessä versiossa näkyvät, ovat vain SFC ja ei jäsenille olevat hinnat. Jos yhdistyksillä on omille jäsenilleen olevia hintoja, ne julkaistaan vain yhdistyksen tiedotusvälineissä.
Hallitus

Uusia yhteystietoja yhdistyksessä 20.2 alkaen

Kuopion yhdistyksessä otetaan käyttöön uudet sähköpostit 20.2.2024 alkaen.

Yhdistyksen asioissa ole yhteydessä sähköpostilla:

puheenjohtaja(ät)sfc-kuopionseutu.net

varapuheenjohtaja(ät)sfc-kuopionseutu.net

hallitus(ät)sfc-kuopionseutu.net

sihteeri(ät)sfc-kuopionseutu.net

Jos asiasi koskee ajoneuvopaikkaa, kausipaikkaa tai muuta leirintätoimintaan ja Alataloon liittyvää asiaa, ole yhteydessä sähköpostille Alatalo(ät)sfc-kuopionseutu.net tai puhelimella 050-3098012.

Hallituksen kokouksessa tehtyjä päätöksiä 28.1.2024

Paikalla olivat kaikki hallituksen jäsenet

Uusia jäseniä hyväksyttiin 12 jäsentä

Aluetoimikunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksessa. Hallitus painottaa aloittamaan Aluetoimikuntaa tekemään pihan huoltorakennuksen päivityssuunnitelman, kuten ilmastoinnin saneerauksen, pintojen uusimistarpeen ym. Toimikunta esittää suunnitelmansa hallituksen hyväksyttäväksi.

Tipulan keittiön osalta toimikunta antaa lisäselvityksen APK ja keittiön laitossuihkuhanan uusimistarpeesta.

 

Tapahtuma- ja ohjelmatoimikunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

Todettiin, että hyvillä ja monipuolisilla tapahtumilla saadaan yhdistykselle ja Alataloon markkina-arvoa.

Toimintavuosi aloitetaan Matikkapilkkitapahtumalla 16-17.2. Tänä vuonna vietetään Alatalon 30-vuotis juhlavuotta. Jäsenmatkoja järjestetään yhdistyksemme jäsenille Järvisydämeen Rantasalmelle ja Caravan-messuille Lahteen.

Tiedotus- ja julkaisutoimikunta selvittää yhdistyksen vuosikokouksen 2023 päätöksen mukaisesti Reissaajat-jäsenlehden ilmestymisajankohdat ja mainoshinnat.

Käytiin keskustelua Alatalon hinnoittelusta ja tapahtumamaksun sisällyttäminen kausipaikkahintaan.

Yhdistykselle tilataan xxx@sfc-kuopionseutu.net mukaiset sähköpostit. Sähköpostit nimetään puheenjohtaja@, varapuheenjohtaja@, sihteeri@, hallitus@, Alatalo@. Asiasta tiedotetaan kun sähköpostit otetaan käyttöön.

Yhdistys osallistuu Kuopio hallilla Kallavesj´ messuille 5-7.4. Tehdään jäsenhankintaa, tuodaan esille ja markkinoidaan Alataloa leirintäalueena.

Hallituksen kokouksessa tehtyjä päätöksiä 10.12.2023

*Kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla.

*Hyväksyttiin 5 uutta jäsentä.

*Käytiin keskustellen yhdistykselle tulleen postin tiedotteet ja sisältö.

*Hyväksyttiin matkalaskut.

*Kirjattiin tehdyt hankinnat pöytäkirjaan.

*Käsiteltiin 30.10.2023 päivitetty tase ja tuloslaskelma. Todettiin taloudellinen tila hyväksi ja kävijämäärä kuluvalta vuodelta ennätyksellisen hyväksi.

*Keskusteltiin Alatalon tilojen käyttökorvauksista. Todettiin, että tilojen vuokraamisella saadaan myös ulkopuolisille näkyvyyttä, Alatalolle markkinointiarvoa, tiloille ylläpitokorvausta, sekä tarjotaan yhdistyksen jäsenille jäsenetua.

*Kuultiin toimikuntien asiat. Toimikunnat hakevat uusia jäseniä toimintansa tukemiseksi. Tekevät seuraavaan hallituksen kokoukseen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024. Tärkeänä asiana pidetään Alatalon 30-vuotista tapahtumavuotta. Todettiin, että yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä Reissaajat-lehti ilmestyy 2024 vuonna vain sähköisenä. Jos jollakin on vanhoja valokuvia Alatalon ajalta, ole yhteydessä hallituksen jäseniin.

*Yhdistyksen vuosikokous pidetään Alatalossa 14.4.2024 klo 13.00 alkaen.

*Hallituksesta erovuorossa ovat Seppo Kaismala, Kirsi Rissanen ja Mauri Ojala, Puheenjohtaja Pekka Haapaniemi ja hallituksen jäsenet Tiia Pakarinen, Seppo Tiilikainen ja Juha Tukiainen, toimikausi jatkuu vuoden 2025 vuosikokoukseen saakka.

*Keskusteltiin voimassa olevan Kausipaikkavuokrasopimuksen sisällöstä. Keskustelussa todettiin, että sopimuksessa oleviin oikeuksiin ja velvoitteisiin on sitoutunut molemmat osapuolet, yhdistys kuin myös Kausipaikkavuokrasopimuksen allekirjoittaja. Velvollisuuksien laiminlyönneistä lähetetään asian omaisille huomautukset. Kaikkia kausipaikkalaisia tiedotetaan ja kehotetaan lukemaan voimassa oleva sopimus ja ryhtymään omatoimisesti asioiden korjaamiseen.

*Aluetoimikunta tekee kevään aikana Safetywalk kierroksen alueella, johon pyydetään mukaan liiton Leiritoimikuntaa Vankkurihymiö tarkastukseen. Tarkastuksessa kiinnitetään huomio turvaväleihin, kausipaikkalaisen vuokraamansa alueen käyttöön ja mitoitukseen, teltassa säilytettäviin palokuorma määriin, teltassa pidettäviin sähkölaitteiden asian mukaisuuteen ja muuhun yleiseen turvallisuuteen liittyviin asioihin.

*Vpj Tiia Pakarinen on tehnyt syksyn aikana kausipaikkalaisia varten sähköisen tulo- ja lähtöilmoitus lomakkeen. Myös sähkön käyttöilmoituslomake on valmis. Sähköiset lomakkeet otetaan käyttöön vuoden alusta ja toistaiseksi pidetään rinnalla myös entiset ilmoitustavat. Tiia tekee käytöstä tarkemmat tiedotteet joulukuun aikana.

*Tarkastettiin Aluepäällikön tehtäväkuvauslista ja keskusteltiin yhdessä hallituksen ja Aluepäällikön kanssa tehtävistä.

*Aluetoimikunnalle annettaan selvitettäväksi saunarakennuksen sähköisen lukitussuunnitelman teko.

*oska Turun Caravan Show messut on peruttu, selvitetään mahdollista yhdistyksen ja Alatalon esilletuomista esim. Kallavesj´ 5-7.2024 pidettävässä näyttelyssä Kuopio hallissa.

*Seuraava hallituksen kokous on 28.1.2024

Hallitus kiittää kaikkia jäseniä ja asiakkaita päättyvästä vuodesta.

Toivottaa Hyvää Joulua, turvallista ja matkailurikasta Uutta Vuotta!

Hallitus tiedottaa 29.10 kokouksessa käsiteltyjä asioita

Paikalla
Pekka Haapaniemi, pj
Tiia Pakarinen, vpj
Seppo Tiilikainen, sihteeri
Seppo Kaismala
Mauri Ojala
Kirsi Rissanen
Poissa
Juha Tukiainen (matkoilla)

*Uusia jäseniä hyväksyttiin 19 jäsentä.
*Matkalaskut hyväksyttiin kokouksessa.
*Tipulaan on tilattu toinen ilmalämpöpumppu. Sisäolosuhteet saadaan paremmaksi. Tipulan lämmityksen sähkönkulutusta mitataan nyt myös energiamittareilla.
*Tuvan uunin korjaus on toteutettu Muurarimestari Yrjö Räsäsen tekemänä.
*Hankitaan Varkauden teatterilta valonheittimiä.
*Taloudellinen tilanne on hyvä ja vakaa
*Pikkujouluun ilmoittautuminen on meneillään. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla ruokailu- ja majoitusmaksu ennakkoon yhdistyksen tilille. Markkinointia tehostetaan kotisivulla ja Facebookissa.
*Reissaajat aineisto on toimitettava viikko 46 ja pikkujoulujen osalta viikko 47. Reissaajat ilmestyy vain sähköisenä versiona viikolla 48.
*Syystalkoiden jälkeen pidettiin kausipaikkalaisten ja kesäisäntien ns. ”Turpakäräjät” kesän toiminnasta. Mitään uutta ideaa ei hallitus saanut, vaan keskustelu painottui lähes kokonaan kausipaikkalaisen isäntävelvoitteeseen. Keskustelun pohjalta hallitus selvittää seuraavaksi kausipaikkavuokrakaudeksi hinnan isäntävelvoitteella ja ilman isäntävelvoitetta. Otetaan selvitykseen myös treffimaksuhinnan sisällyttäminen kausipaikkavuokramaksuun. Selvitetään mahdollista talkoopäivävelvoitetta sopimukseen. Kausipaikkavuokrasopimusta ja kesäisäntien tehtäviä päivitetään vuodelle 2024.
*Pikkujouluohjelma on julkaistu. Ilmoittautuminen on meneillään. Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla ruokailu- ja majoitusmaksu ennakkoon yhdistyksen tilille. Yhdistys tarjoaa jäsenillleen jäsenetuna ruokailun hintaan 15 €. Muille maksut ovat pikkujouluilmoituksen mukaisesti. Markkinointia tehostetaan kotisivulla ja Facebookissa.
*Uuden vuoden ohjelman suunnittelee Tapahtuma- ja ohjelmatoimikunta. Koska Uusi vuosi on pitkä 29.12.2023-1.1.2024, markkinoidaan tapahtumaa talvimatkustajille.
*Kausipaikkalaisten ilmoitusvelvollisuus (tulo/lähtö, sähkö, vapaat paikat)
-Kausipaikkalaisten tulo- ja lähtöselvityksiin pyydetään selvennystä niiltä, joilta puuttuu merkintä.
-Sähkölukema täytyy jokaisen kausipaikkalaisen ilmoittaa kuukausittain, vaikka ei olisi kuukaudessa kulutusta.
-Kausipaikkalaiselta vapautuva paikka talven ajaksi on ilmoitettava Aluepäällikölle. Nyt puuttuu usealta kausipaikkalaiselta paluumerkintä palaamisesta. Ilmoitus pyydetään tekemään Aluepäällikölle marraskuun loppuun mennessä. HUOM! Kausipaikkavuokrasopimuksen mukaan paikka on yhdistyksen käytössä silloin kun kausipaikkalaisen matkailuajoneuvo ei ole paikalla.

*Tipulan vuokraushinnasto
Tarjouksen tekeminen Tipulan vuokraamisesta on Aluepäällikön tehtävä. Vuokrauksen helpottamiseksi Tipulan ja samalla tuvan, sekä saunan hinnoittelua valmistelee hallitukselle päätettäväksi Pekka H, Tiia P ja Seppo T.

*Alatalon opastaulujen pystytystarjous uusien merkkien osalta on pyydetty Savon Kuljetukselta.
*Kotisivuilla muistutetaan laittamalla koulutuslinkki liiton koulutussivuille palvelemaan jäseniämme.
*Tiia ja Kirsi kertoivat Joensuussa pidettyjen liiton järjestöpäivien annista.
*Turun Caravan Show messut 19.4.-21.4.2024.
Päätettiin lähettää useampi esittelijä messuille pe-su ajaksi. Otetaan huomioon mahdollinen Kuopion kaupungilta saatava avustusmahdollisuus Kuopiota markkinoitaessa.
*Syyskuussa järjestetty Alatalon ranta-alueen ideakilpailun voittaja on Jukka Hanhikoski Nurmosta.
*Tiia P esitteli Google-pohjaisen kausipaikkalaisten majoitus- ja sähkön ilmoituslomakkeen toiminnan. Tiia jatkaa vielä lomakkeen kehittelyä ensi vuonna otettavaksi käyttöön.

Tiedote hallituksen kokouksesta 27.8. ja 27.8 2023

Tiedote hallituksen kokouksesta 28.5.2023