Hallituksen kokouksessa tehtyjä päätöksiä 10.12.2023

*Kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla.

*Hyväksyttiin 5 uutta jäsentä.

*Käytiin keskustellen yhdistykselle tulleen postin tiedotteet ja sisältö.

*Hyväksyttiin matkalaskut.

*Kirjattiin tehdyt hankinnat pöytäkirjaan.

*Käsiteltiin 30.10.2023 päivitetty tase ja tuloslaskelma. Todettiin taloudellinen tila hyväksi ja kävijämäärä kuluvalta vuodelta ennätyksellisen hyväksi.

*Keskusteltiin Alatalon tilojen käyttökorvauksista. Todettiin, että tilojen vuokraamisella saadaan myös ulkopuolisille näkyvyyttä, Alatalolle markkinointiarvoa, tiloille ylläpitokorvausta, sekä tarjotaan yhdistyksen jäsenille jäsenetua.

*Kuultiin toimikuntien asiat. Toimikunnat hakevat uusia jäseniä toimintansa tukemiseksi. Tekevät seuraavaan hallituksen kokoukseen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024. Tärkeänä asiana pidetään Alatalon 30-vuotista tapahtumavuotta. Todettiin, että yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä Reissaajat-lehti ilmestyy 2024 vuonna vain sähköisenä. Jos jollakin on vanhoja valokuvia Alatalon ajalta, ole yhteydessä hallituksen jäseniin.

*Yhdistyksen vuosikokous pidetään Alatalossa 14.4.2024 klo 13.00 alkaen.

*Hallituksesta erovuorossa ovat Seppo Kaismala, Kirsi Rissanen ja Mauri Ojala, Puheenjohtaja Pekka Haapaniemi ja hallituksen jäsenet Tiia Pakarinen, Seppo Tiilikainen ja Juha Tukiainen, toimikausi jatkuu vuoden 2025 vuosikokoukseen saakka.

*Keskusteltiin voimassa olevan Kausipaikkavuokrasopimuksen sisällöstä. Keskustelussa todettiin, että sopimuksessa oleviin oikeuksiin ja velvoitteisiin on sitoutunut molemmat osapuolet, yhdistys kuin myös Kausipaikkavuokrasopimuksen allekirjoittaja. Velvollisuuksien laiminlyönneistä lähetetään asian omaisille huomautukset. Kaikkia kausipaikkalaisia tiedotetaan ja kehotetaan lukemaan voimassa oleva sopimus ja ryhtymään omatoimisesti asioiden korjaamiseen.

*Aluetoimikunta tekee kevään aikana Safetywalk kierroksen alueella, johon pyydetään mukaan liiton Leiritoimikuntaa Vankkurihymiö tarkastukseen. Tarkastuksessa kiinnitetään huomio turvaväleihin, kausipaikkalaisen vuokraamansa alueen käyttöön ja mitoitukseen, teltassa säilytettäviin palokuorma määriin, teltassa pidettäviin sähkölaitteiden asian mukaisuuteen ja muuhun yleiseen turvallisuuteen liittyviin asioihin.

*Vpj Tiia Pakarinen on tehnyt syksyn aikana kausipaikkalaisia varten sähköisen tulo- ja lähtöilmoitus lomakkeen. Myös sähkön käyttöilmoituslomake on valmis. Sähköiset lomakkeet otetaan käyttöön vuoden alusta ja toistaiseksi pidetään rinnalla myös entiset ilmoitustavat. Tiia tekee käytöstä tarkemmat tiedotteet joulukuun aikana.

*Tarkastettiin Aluepäällikön tehtäväkuvauslista ja keskusteltiin yhdessä hallituksen ja Aluepäällikön kanssa tehtävistä.

*Aluetoimikunnalle annettaan selvitettäväksi saunarakennuksen sähköisen lukitussuunnitelman teko.

*oska Turun Caravan Show messut on peruttu, selvitetään mahdollista yhdistyksen ja Alatalon esilletuomista esim. Kallavesj´ 5-7.2024 pidettävässä näyttelyssä Kuopio hallissa.

*Seuraava hallituksen kokous on 28.1.2024

Hallitus kiittää kaikkia jäseniä ja asiakkaita päättyvästä vuodesta.

Toivottaa Hyvää Joulua, turvallista ja matkailurikasta Uutta Vuotta!