Ajankohtaista

Vuosikokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Alatalossa sunnuntaina 16.4.2023 klo 13.00

*Paikalle oli saapunut 62 äänioikeutettuajäsentä, sekä muutama puoliso.

*Kokouksen puheenjohtajana toimi liittohallituksen jäsen Aulis Nevalainen.

*Käsiteltiin hallituksen esittämä toimintakertomus 2022, tase ja tuloslaskelma, sekä puheenjohtajan lukemana tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot. Vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös.

*Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

*Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaiselta jäseneltä 22€ ja rinnakkaisjäseneltä 5€.

*Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 6 jäsentä puheenjohtajan lisäksi.

*Päätettiin yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ja ym. korvauksista.

*Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan yksimielisesti Pekka Haapaniemi vuosiksi 2023-2024. Kausi alkaa sääntöjen mukaan  heti ja jatkuu 2025 vuosikokoukseen saakka.

*Hallituksen jäsenistä järjestettiin vaali. Ehdolla olivat ja valituksi tulivat Tiia Pakarinen (uusi) 55 ääntä. Seppo Tiilikainen (entisenä) 55 ääntä. Juha Tukiainen (uusi) 42 ääntä. Janne Sutinen (uusi) 25 ääntä, jäi valitsematta. Kausi alkaa sääntöjen mukaan  heti ja jatkuu 2025 vuosikokoukseen saakka.

*Tilintarkastusyhteisöksi valittiin SYS Audit Oy Kuopiosta. Toiminnantarkastajaksi valittiin Pasi Korkalainen ja varatoiminnantarkastajaksi Pirjo Nousiainen. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan toimikausi on sääntöjen mukaan 1.1.2024-31.12.2024 tilikausi.

*Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin mielipidekeskustelun jälkeen.

*Liiton kokouksiin valittiin edustajiksi Pekka Haapaniemi, Tiia Pakarinen ja Seppo Tiilikainen. Kokous antoi hallitukselle valtuudet valita kaksi lisäedustajaa.

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 16.4.2023

*Varapuheenjohtajaksi valittiin Tiia Pakarinen

*Hallituksen sihteeriksi valittiin Seppo Tiilikainen

*Taloudenhoitajaksi valittiin jatkamaan Seppo Heikkinen

*Päätettiin hallituksen määräämänä nimenkirjoittajaksi ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukseen puheenjohtajan lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, Seppo Kaismala, Mauri Ojala, Kirsi Rissanen, Tiia Pakarinen, Seppo Tiilikainen ja Juha Tukiainen

*Kotisivujen ylläpitäjäksi valittiin Seppo Tiilikainen.

*Jäsenkirjuriksi valittiin Seppo Tiilikainen.

*Facebook-sivujen ylläpitäjäksi, Instagram-päivittäjäksi ja karaokevastaavaksi valittiin Seppo Tiilikainen.

*Keittiövastaavaa haetaan, joka hakee keittiöön talkoolaisia.

*Haetaan Aluepäällikköä tai ryhmää tekemään Aluepäällikölle kuuluvia tehtäviä.

Pöytäkirjan yhdistyksen vuosikokouksesta kokonaisuudessaan voit pyytää sähköpostilla seppo.tiilikainen(ät)dnainternet.net